Администрация Херсонского морского порта

Представники АМПУ та екоінспекції в порті Херсон виявили несанкціонований скид вод із судна, що перевозило хімічні вантажі

Представники АМПУ та екоінспекції в порті Херсон виявили несанкціонований скид вод із судна, що перевозило хімічні вантажі

 

18.10.2018 г. представниками сектору екологічної безпеки Херсонської філії Адміністрації Морських портів України спільно з державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря виявили факт скиду вод зі шпігатів судна «ST.NICOLAS».

Судно перебувало під операціями з розвантаження аміачної селітри на причалі №4 Херсонського морського порту. Засобами фото та відео фіксації зафіксовано факт ймовірного замивання палуби судна від залишків вантажу, про що свідчить наявність води на палубі судна.

         Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Чорного моря для проведення лабораторних досліджень здійснено відбір проб води між бортом судна та причалом в місцях скиду. Відповідно до протоколу вимірювань показників складу та властивостей проб води № 569 від 18.10.2018, у відібраних пробах встановлено перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій завислих речовин у 15,25 разів, заліза у 14,8 рази, нафтопродуктів у 3,4 рази.

По факту можливого порушення природоохоронного законодавства проводяться заходи щодо встановлення причин наявності на палубі судна води, скиду такої води з палуби через шпігати під час розвантаження хімічної сировини, а також планується здійснення огляду суднового природоохоронного обладнання.

 

Сотрудники АМПУ и экологической инспекции в порту Херсон зафиксировали несанкционированный сброс вод с судна, перевозившего химические грузы

 

18.10.2018 г. представителями сектора экологической безопасности Херсонского филиала Администрации Морских портов Украины совместно с государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Черного моря выявили факт сброса вод с шпигатов судна «ST.NICOLAS».

На судне производились операции по разгрузке аммиачной селитры на причале №4 Херсонского морского порта. Средствами фото и видео фиксации зафиксирован факт вероятного замывания палубы судна от остатков груза, о чем свидетельствует наличие воды на палубе судна.

Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды Черного моря для проведения лабораторных исследований осуществлен отбор проб воды между бортом судна и причалом в местах сброса. В соответствии с протоколом измерений показателей состава и свойств проб воды № 569 от 18.10.2018, в отобранных пробах установлено превышение нормативов предельно допустимых концентраций взвешенных веществ в 15,25 раз, железа в 14,8 раза, нефтепродуктов в 3,4 раза.

По факту возможного нарушения природоохранного законодательства проводятся мероприятия по установлению причин наличия на палубе судна воды, сброса такой воды с палубы через шпигаты во время разгрузки химического сырья, а также планируется осуществление осмотра судового природоохранного оборудования.

 

Расположение

Координаты порта: 46°38'N, 32°37'E.

Адрес

пр. Ушакова 4, Херсон, 73000, Украина.

Контакты

Тел.: +38 (0552)223-248

Администрация Херсонского морского порта

ГП «ХМТП»