Администрация Николаевского морского порта

Відомості про укладені договори, вартість яких перевищує 1 мільйон гривень

 

Предмет договору

Контрагент

Вартість договору

Строк дії договору

Охоронні послуги за кодом ДК 021:2015 79710000-4 (послуги з охорони об’єктів)

Товариство з обмеженою відповідальністю „ОХОРОННА КОМПАНІЯ „АЛЬФА БЕЗПЕКА”

Директор Оніщенко Сергій Вікторович

01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 5, прим. 27

Код ЄДРПОУ 40207890

ІПН № 402078926593

Витяг № 1626594509135 від 29.07.2016 з реєстру платників податку на додану вартість

Разом з ПДВ 6 116 400,00 (шість мільйонів сто шістнадцять тисяч чотириста гривень 00 копійок)

з 17.07.2017 по 31.12.2017

 

 

 

Відомості про укладені договори вартість яких перевищує 1 млн. грн.

Предмет договору

Контрагент

Вартість договору

Строк дії договору

Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів за кодом ДК 021:2015  60180000-3 (послуги з перевезень спеціалізованим автотранспортом)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНІКСЕРВІС»

Директор Каллаш Ігор Валентинович

54029, м. Миколаїв, вул. 8 Березня, 12, кв. 100

Код ЄДРПОУ 38694117

ІПН № 386941114045

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ

№ 200129266 від 01.07.2013

Разом з ПДВ 1 141 567,80 грн. (один мільйон сто сорок одна тисяча п‘ятсот шістдесят сім гривень вісімдесят копійок)

з 19.06.2017 по 31.12.2017

Інформація щодо державного майна! ОНОВЛЕНО

Перелік державного майна, яке може бути запропоновано до передачі в оренду, списання, продажу, безоплатної передачі, а також інформація щодо металобрухту від списаного майна з окремого балансу адміністрації Миколаївського морського порту

Підтвердження дії міжнародних сертифікатів на відповідність ISO 9001:2008

У термін з 11 по 13 липня поточного року Державним підприємством „Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України” проведено  наглядовий аудит за сертифікованою системою управління якістю Миколаївської філії державного підприємства „Адміністрація морських портів України” (адміністрації Миколаївського морського порту) на відповідність вимогам Міжнародного стандарту ISO 9001:2008.

            Після надання об’єктивних документованих доказів усунення невідповідностей Миколаївська філія державного підприємства „Адміністрація морських портів України” (адміністрація Миколаївського морського порту) отримає підтвердження дії Міжнародних сертифікатів TCL  № 11593/17.08.2015; SIC.02.009.1378/20.07.2015.

            Миколаївська філія державного підприємства „Адміністрація морських портів України” (адміністрація Миколаївського морського порту) спрямована на постійне поліпшення якості надання послуг, забезпечення розвитку й підтримання репутації надійного партнера.”

Оголошення системи

Інформація

державного підприємства „Адміністрація морських портів України”

в особі Миколаївської філії ДП „АМПУ”

 (адміністрація Миколаївського морського порту)

про вивчення попиту на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного рухомого державного майна у кількості 6 одиниць, як об’єкту в цілому,  що обліковується на її окремому балансі

 

Миколаївська філія ДП „АМПУ” (адміністрація Миколаївського морського порту) інформує, що за результатами  вивчення попиту на оренду окремого індивідуально визначеного рухомого державного майна у кількості 6 одиниць, як об’єкту в цілому,  що обліковується на її окремому балансі (надалі – рухоме майно), подано одну заяву про оренду зазначеного вище рухомого майна товариством з обмеженою відповідальністю „ЮГ-СПЕЦСЕРВИС”, код ЄДРПОУ 36622957.

05.02.2015

 

 

 

Оголошення машины

Інформація

державного підприємства „Адміністрація морських портів України”

в особі Миколаївської філії ДП „АМПУ”

 (адміністрація Миколаївського морського порту)

про вивчення попиту на передачу в оренду окремого індивідуально визначеного рухомого державного майна у кількості 2 одиниць, що обліковується на її окремому балансі

 

Миколаївська філія ДП „АМПУ” (адміністрація Миколаївського морського порту) інформує, що за результатами вивчення попиту на оренду окремого індивідуально визначеного рухомого державного майна у кількості 2 одиниць, що обліковується на її окремому балансі (надалі – рухоме майно), подано одну заяву про оренду зазначеного вище рухомого майна товариством з обмеженою відповідальністю „ЮГ-СПЕЦСЕРВИС”, код ЄДРПОУ 36622957.

05.02.2015

Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ

державного підприємства „Адміністрація морських портів України”

в особі Миколаївської філії ДП „АМПУ”

 (адміністрація Миколаївського морського порту)

про намір передати в оренду окреме індивідуально визначене рухоме державне майно у кількості 6  одиниць, як об’єкту в цілому, що обліковується на її окремому балансі

 

Назва та місцезнаходження об’єкту оренди: окреме індивідуально визначене рухоме державне майно, у кількості 6  одиниць, як об’єкт в цілому,  що обліковується на окремому балансі Миколаївської філії ДП „АМПУ” (адміністрація Миколаївського морського порту) та знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, а саме:

 

№ з/п

Інвентарний номер

Найменування

одиниця виміру

Кіл-сть

1

164059

Насос дренажний занурювальний Wilo TMW 32/11 НД (для агресивних жидкостей)

од.

1

2

19259

Система прийому лляльних і баластних вод

од.

1

3

19282

Система збору нафтопродуктів

од.

1

4

19293

Система очищення лляльних і баластних вод

од.

1

5

19294

Система автоматики

од.

1

6

60616

Лоток

од.

1

 

Орендодавець: державне підприємство „Адміністрація морських портів України” в особі  Миколаївської філії ДП „АМПУ” (адміністрація Миколаївського морського порту), ідентифікаційний код 38728444, адреса: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, конт. тел.               (0512) 508400, 507963, 508488.

Балансоутримувач:  державне підприємство „Адміністрація морських портів України” в особі  Миколаївської філії ДП „АМПУ” (адміністрація Миколаївського морського порту), ідентифікаційний код  38728444, адреса: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, конт. тел.              (0512) 508400, 507963, 508488.

Орган управління майном: Міністерство інфраструктури України.

Ринкова вартість майна, що пропонується до передачі в оренду складає 421460 (чотириста двадцять одна тисяча чотириста шістдесят ) грн. 00 коп. без ПДВ станом на 30.11.2014 р.

Істотні умови оренди:

 1. Розмір орендної плати за базовий місяць оренди (грудень 2014р.) становить           3686,27 грн.( три тисячі шістсот вісімдесят шість грн., 27 коп.) без урахування ПДВ з урахуванням індексу інфляції при використанні орендованого майна за функціональним призначенням.
 2. Використання об’єкту оренди тільки за цільовим призначенням.
 3. Заборона переходу права оренди на майно та інших прав та обов’язків (повністю чи в певній частині) третім особам.
 4. Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за місяцем нарахування) з урахуванням індексу інфляції.
 5. Максимально можливий строк оренди не більш 3 (три) роки.
 6. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються його орендодавцем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
 7. Забезпечення збереження об’єкту оренди, його утримання в справному та робочому стані, запобігання його пошкодженню і псуванню, організовувати процес експлуатації майна відповідно до правил технічної експлуатації, здійснювати заходи протипожежної безпеки, утримування об’єкту оренди в порядку, передбаченому санітарними нормами.
 8. Своєчасно і за свій рахунок здійснювати технічний огляд, обслуговування орендованого майна.
 9.  У випадку пошкодження (знищення) майна, якщо таке пошкодження (знищення) стало наслідком недотримання правил техніки безпеки, недбалого чи неякісного виконання ним своїх зобов‘язань за договором, зобов‘язаний відшкодувативитрати на придбання нового чи відновлення попереднього (до пошкодження) стану майна та збитки, пов‘язані з настанням пошкодження.
 10. Забезпечення постійного безперешкодного доступу до орендованого майна фахівців орендодавця для здійснення контролю з метою перевірки стану і відповідності напряму використання майна за цільовим призначенням, а також з правильністю експлуатації.
 11. Протягом місяця з дати укладання договору оренди застрахувати орендоване майно на вартість не менш, ніж зазначено в Звіті про незалежну експертну оцінку, з наступним наданням орендодавцю копії договору та документу, що підтверджує сплату страхового платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.
 12. Компенсація витрат, пов’язаних з проведенням незалежної експертної оцінки індивідуально визначеного рухомого державного майна, опублікуванням оголошення щодо передачі в оренду дане майно у засобах масової інформації  та інших витрат, пов’язаних з укладанням договору оренди, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання відповідних рахунків.
 13. У разі припинення або розірвання  договору оренди, майно повертається орендарем орендодавцю в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду з урахуванням нормального фізичного зносу. Майно вважається повернутим орендодавцю з моменту підписання акту приймання-передачі.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Заяви про оренду зазначеного вище рухомого майна приймаються протягом 10 (десяти) робочих днів після опублікування оголошення в газеті «Рідне Прибужжя» за адресою:                     м. Миколаїв, вул Заводська, 23, каб.303.

За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0512)507963, (0512)508488.

Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об'єкта оренди.

У разі надходження двох і більше заяв на об'єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду державного та коммунального майна».

 15.01.2015

 

Оголошення

ОГОЛОШЕННЯ

державного підприємства „Адміністрація морських портів України”

в особі Миколаївської філії ДП „АМПУ”

 (адміністрація Миколаївського морського порту)

про намір передати в оренду окреме індивідуально визначене рухоме державне майно у кількості 2 одиниць,  що обліковується на її окремому балансі

 

Назва та місцезнаходження об’єктів оренди: окреме індивідуально визначене рухоме державне майно, у кількості 2 одиниць,  що обліковується на окремому балансі Миколаївської філії ДП „АМПУ” (адміністрація Миколаївського морського порту) та знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, а саме:

№ з/п

Найменування

Інвентарний №

Одиниця виміру

Кількість

 1.  

Автомобіль ГАЗ-3307 держ. № ВЕ 6976 ВІ

22551

од.

1

 1.  

Автомобіль  ЗИЛ-130 держ. № ВЕ 6978 ВІ

22277

од.

1

 

Орендодавець: державне підприємство „Адміністрація морських портів України” в особі  Миколаївської філії ДП „АМПУ” (адміністрація Миколаївського морського порту), код за ЄДРПОУ 38728444, адреса: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, конт. тел. (0512) 508400, 507963, 508488.

Балансоутримувач:  державне підприємство „Адміністрація морських портів України” в особі  Миколаївської філії ДП „АМПУ” (адміністрація Миколаївського морського порту), код за ЄДРПОУ 38728444, адреса: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, конт. тел. (0512) 508400, 507963, 508488.

Орган управління майном: Міністерство інфраструктури України.

Ринкова вартість без урахування ПДВ рухомого майна, що пропонується до передачі в оренду, станом на 30.11.2014 складає:

-         автомобіль ГАЗ-3307 держ. № ВЕ 6976 ВІ, інв. № 22551 – 36600,00 грн;

-         автомобіль  ЗИЛ-130 держ. № ВЕ 6978 ВІ, інв. № 22277 – 50100,00 грн.                                      

Істотні умови оренди:

1.Розмір орендної плати за базовий місяць оренди (грудень 2014р.) за наступне рухоме майно становить:

-         автомобіль ГАЗ-3307 держ. № ВЕ 6976 ВІ, інв. № 22551 – 320,12 грн.                                    (триста двадцять грн. 12 коп.) без урахування ПДВ з урахуванням індексу інфляції при використанні орендованого майна за функціональним призначенням;

-         автомобіль  ЗИЛ-130 держ. № ВЕ 6978 ВІ, інв. № 22277 – 438,20 грн. (чотириста тридцять вісім грн. 20 коп.) без урахування ПДВ з урахуванням індексу інфляції при використанні орендованого майна за функціональним призначенням.

2.Використання об’єктів оренди тільки за цільовим призначенням.

3.Заборона переходу права оренди на майно та інших прав та обов’язків (повністю чи в певній частині) третім особам.

4.Своєчасне і у повному обсязі внесення орендної плати (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за місяцем нарахування) з урахуванням індексу інфляції.

5.Максимально можливий строк оренди не більш 3 (три) роки.

6.Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховуються його орендодавцем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

7.Забезпечення збереження об’єктів оренди, їх утримання в справному та робочому стані, запобігання їх пошкодженню і псуванню, організовувати процес експлуатації майна відповідно до правил технічної експлуатації, здійснювати заходи протипожежної безпеки, утримування об’єктів оренди в порядку, передбаченому санітарними нормами.

8.Своєчасно і за свій рахунок здійснювати технічний огляд, обслуговування орендованого майна.

9.У випадку пошкодження (знищення) майна, якщо таке пошкодження (знищення) стало наслідком недотримання правил техніки безпеки, недбалого чи неякісного виконання ним своїх зобов’язань за договором, зобов’язаний відшкодувати витрати на придбання нового чи відновлення попереднього (до пошкодження) стану майна та збитки, пов’язані з настанням пошкодження.

10.Забезпечення постійного безперешкодного доступу до орендованого майна фахівців орендодавця для здійснення контролю з метою перевірки стану і відповідності напряму використання майна за цільовим призначенням, а також з правильністю експлуатації.

11.Протягом місяця з дати укладання договору оренди застрахувати орендоване майно на вартість не менш, ніж зазначено в Звіті про незалежну експертну оцінку, з наступним наданням орендодавцю копії договору та документу, що підтверджує сплату страхового платежу. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

12.Компенсація витрат, пов’язаних з проведенням незалежної експертної оцінки індивідуально визначеного рухомого державного майна, опублікуванням оголошення щодо передачі  в оренду даного майна у засобах масової інформації, інших витрат, пов’язаних з укладенням договору оренди, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати отримання відповідних рахунків.

13.У разі припинення або розірвання  договору оренди, майно повертається орендарем орендодавцю в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду з урахуванням нормального фізичного зносу. Майно вважається повернутим орендодавцю з моменту підписання акту приймання-передачі.   

 

Заяви про оренду зазначеного вище рухомого майна приймаються протягом 10 (десяти) робочих днів після опублікування оголошення в газеті „Рідне Прибужжя” за адресою:                   м. Миколаїв, вул. Заводська, 23, каб. 303.

За додатковою інформацією слід звертатися за тел. (0512)507963, (0512)508488.

Заяви подаються в окремому конверті з написом „Заява про оренду” із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта оренди.

У раз надходження двох і більше заяв на об’єкт оренди орендодавець оголосить конкурс на право його  оренди відповідно до вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України „Про оренду державного та комунального майна”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 15.01.2015

 

 

 

 

 

 

Расположение

Координаты порта: 46°56′N, 34°57′E.

Адрес

Ул. Заводская 23, 54020 Николаев, Украина.

Контакты

Тел.: (0512) 50-84-00; (0512) 24-10-00

Факс: (0512) 50-88-07; (0512) 50-78-34

E-mail: NMTP@portnikolaev.com

Официальный сайт: www.portnikolaev.com

Администрация Николаевского морского порта

ГП «НМТП»