До третьої річниці утворення Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті

Саме у квітні 2011 року в ході реалізації адміністративної реформи, з метою розмежування функцій з управління господарською діяльністю та державного нагляду за безпекою на морському та річковому транспорті, Указами Президента України від 06.04.2011 № 370 утворено Укрморрічінспекцію, а від 08.04.2011 № 447 затверджено Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті.

Ця подія, безсумнівно, мала велике значення для України як для морської держави, адже дала можливість збільшити ефективність контрольно-наглядових заходів з гарантування безпеки на водному транспорті й мінімізувати рівень аварійності. Як результат, у 2012 році загальна кількість аварійних подій на морському та річковому транспорті (включаючи маломірний флот) знизилася на третину: з 72 аварійних подій 2011 року до 50 подій 2012 року. У минулому році теж спостерігалось зменшення кількості аварійних подій до 40, тобто на 20%. Тенденцію до зниження (на 16%) відмічено й у І кварталі цього року (5 аварійних подій 2014 року проти 6 у минулому).

Наведена статистика дозволяє з упевненістю констатувати, що становлення Укрморрічінспекції вже відбулось і її триріччя – це гарна нагода підсумувати пройдений нами шлях, оцінити якість реалізації завдань, поставлених державою перед нашим центральним органом виконавчої влади.
Перш за все, Укрморрічінспекція веде постійну роботу в напряму внесення пропозицій щодо формування державної політики з безпеки на морському та річковому транспорті. За час свого існування Укрморрічінспекцією відповідно до її функцій взято участь у розробці 19 вже прийнятих актів Кабінету Міністрів України, 1 Указу Президента України, 64 відомчих нормативно-правових актів. Докладено багато зусиль для приведення чинного законодавства до вимог Закону України «Про морські порти України», який набрав чинності 13 червня минулого року.
Проекти розроблених нормативно-правових актів з метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність Укрморрічінспекції, формування в суспільстві об’єктивної думки про її роботу, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості її діяльності в установленому порядку оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Мінінфраструктури та Укрморрічінспекції для їх публічного громадського обговорення.
З моменту набрання чинності 5 січня 2013 року Законом України № 5502 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання та управління у сфері транспорту та дорожнього господарства», яким, у тому числі, внесено зміни до Закону України «Про транспорт», Укрморрічінспекція отримала законодавчо закріплені підстави для видачі посвідчень судноводіїв малих/маломірних суден.
Після видання Міністерством інфраструктури України наказу від 07.05.2013 № 283 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна», розробником якого виступила Укрморрічінспекція, його 29.05.2013 зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 831/23363. Вперше в історії існування «водних» інспекцій України на законодавчому рівні було врегульовано питання видачі судноводіям маломірних суден посвідчень, що дійсно підтверджують рівень їх знань, практичних навичок тощо, що, безумовно, позитивно впливає на стан забезпечення безпеки судноплавства. У 2013 році видано 1529 таких посвідчень.
Також, Укрморрічінспекція виступила розробником проектів нормативно-правових актів, якими затверджено нові редакції ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським транспортом і порядку контролю за їх дотриманням.
Торік, з метою вдосконалення функціонування державної системи забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті затверджено Галузеву програму забезпечення безпеки судноплавства на 2014–2018 роки та План заходів з її виконання.
Крім того, з метою здійснення інспекторським складом Укрморрічінспекції адміністративної практики у відповідності до вимог КУпАП наказом Мінінфраструктури від 18.04.2013 № 235, розробником якого також була Укрморрічінспекція, затверджено Порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті.
За минулий рік складено 1020 протоколів про адміністративні правопорушення на морському та річковому транспорті, винесено 997 постанов про притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення. Розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення діяльності Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті та підвищення впливу на дисципліну посадових осіб», яким пропонується підвищити відповідальність за порушення правил безпеки на морському та річковому транспорті шляхом збільшення розміру штрафних санкцій, що сприятиме здійсненню дієвого впливу, спрямованого на дотримання вимог законодавства у сфері забезпечення безпеки судноплавства на морському та річковому транспорті, зменшенню негативних тенденцій, збільшенню обсягу надходжень до Державного бюджету України, а також спонукатиме утримуватися фізичних та юридичних осіб від правопорушень. На даний час триває процедура погодження цього законопроекту.
З метою здійснення відповідно до законодавства державного нагляду (контролю) за безпекою на морському та річковому транспорті Укрморрічінспекцією організована системна, у тому числі спільна з місцевими органами влади і самоврядування, правоохоронними органами та органами прокуратури, робота, спрямована на забезпечення безпеки громадян і судноплавства, особливо в курортний сезон. У минулому році організовано та проведено спільні профілактичні рейди з попередження аварійних подій на морському і річковому транспорті в Дунайському регіоні, Криму, Приазов'ї, Миколаївській та Херсонській областях.
1 липня 2013 року сталась знакова для України подія – ми вийшли з «чорного списку» Паризького Меморандуму про взаєморозуміння з питань контролю суден державою порту, що, до речі, було одною з умов вступу України до ЄС, поставлених Європейським Союзом, яка неодноразово обговорювалась на Спільному Комітеті старших посадових осіб Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС. На сьогоднішній день кількість претензій до України з боку контролюючих морських адміністрацій європейських держав щодо технічного стану суден та їх устаткування істотно зменшилася. Крім того, показники України щодо перевірок суден під іноземними прапорами в наших портах – одні з найвищих і в Чорноморському регіоні.
Нагадаємо, що в 2012 році в Одесі було проведено 13-е засідання Комітету Меморандуму про взаєморозуміння з питань контролю суден державою порту в Чорноморському регіоні (останній раз країни — учасниці Чорноморського меморандуму збиралися на території України у квітні 2003 року, потім наша країна кілька разів пропускала свою чергу проводити засідання Комітету). Тоді за результатами голосування Головою Меморандуму було одноголосно обрано керівника Укрморрічінспекції, капітана далекого плавання Григорія Соболевського.
За результатами участі делегації України в роботі Комітету Чорноморського меморандуму, 14 засідання якого відбулося у квітні 2013 року у м. Варна, Республіка Болгарія, Укрморрічінспекція продовжила вдосконалювати свою діяльність щодо здійснення контролю суден державою порту.
Для цього у певних міжрегіональних територіальних органах Укрморрічінспекції було створено окремі сектори контролю суден державою порту і державою прапора, що дозволило більш якісно і системно контролювати виконання міжнародних вимог щодо безпеки під час оглядів іноземних і українських суден.
У 2013 році в портах України оглянуто 7220 суден, у тому числі 1892 – під іноземним прапором, з яких 170 (на 20% більше, ніж у 2012 році) – з небезпечними вантажами. Покращено і якість проведення зазначених перевірок, на що вказує збільшення кількості зауважень до суден і числа затримок суден через їх невідповідність вимогам безпеки судноплавства на 30%. Крім того, на 20% збільшилась кількість оглядів суден під українським прапором.
Велику увагу приділено перевіркам пасажирських суден, у тому числі прогулянкових, що працюють на місцевих лініях, стану їх аварійно-рятувального та протипожежного обладнання. Безпосередньо в рейсах контролювалось не тільки проведення інструктажів пасажирів про поведінку під час можливої позаштатної ситуації, а і дії екіпажів, особливо організація оперативної взаємодії з ДСНС України та іншими структурами, відповідальними за питання ліквідації наслідків можливих аварійних ситуацій.
Протягом 2013 року Мінінфраструктури і Укрморрічінспекцією із залученням наукових установ, представників бізнесу та громадськості проводилася робота з розробки проекту Закону України «Про міжнародний реєстр суден України», який дозволить залучити іноземних судновласників під національний прапор і спростити процедуру реєстрації суден. Зараз проводиться його доробка та обговорення із зацікавленими сторонами в частині відкритості реєстру, створення умов для економічної привабливості переходу суден під український прапор, встановлення пільг (наприклад, для суден, побудованих на території України, або для комплектуючих, які ввозяться на територію України для оснащення споруджуваних суден).
За ці три роки нами зроблено багато, але ще більше належить зробити спільними зусиллями для забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті, попередження аварійних подій, уникнення шкоди навколишньому середовищу й майну, і, найголовніше, – для захисту життя та здоров’я людей, запобігання їх загибелі та травмування.
Серед інновацій у галузі морського та річкового транспорту, розпочатих нами у минулому році, пропонується:
— розробити законопроект, яким передбачається чітке розмежування термінів «мале» та «маломірне» судно, визначення повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері забезпечення безпеки судноплавства, у тому числі в місцях масового відпочинку населення та на водних об’єктах, на яких розташовані засоби розваг та атракціони, тощо;
— підготувати законопроект, яким буде визначено правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту і врегульовано відносини, що виникають на внутрішніх водних шляхах, у тому числі питання, пов’язані з безпекою судноплавства (аналогічно Кодексу торговельного мореплавства України);
— спростити процедуру реєстрації суден у Державному судновому реєстрі України та Судновій книзі України, у тому числі шляхом скорочення переліку документів, необхідних для проведення реєстраційних дій. До речі, у 2013 році Укрморрічінспекцією здійснено 7 242 реєстраційні дії з видачі суднових документів (тобто + 47% до 2012 року);
— нормативно врегулювати питання, пов’язані з видачею кваліфікаційних документів членам екіпажів річкових суден.
Сподіваємось, що всі ці пропозиції знайдуть широку підтримку громадськості, будуть втілені в життя, завдяки чому Укрморрічінспекція наблизиться до основної мети – ефективного забезпечення реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому, мінімізації рівня аварійності на морському та річковому транспорті.

АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

© 2013 — 2019 | PRIVACY POLICY. POWERED BY ASA&NNV

Ми в соціальних мережах

n-ayt-nLinkedIn_logo-nslideshare-n