Інформація про напрямки діяльності у сфері екологічної безпеки Державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

13 червня 2013 р. набули чинності положення Закону «Про морські порти України». Почали діяти законодавчі норми, що дозволяють приступити до ефективного і системного реформування портової галузі нашої держави. З'явилася правова основа, що дозволяє, використовуючи механізми ринкової економіки, перейти до системної перебудови всіх сфер діяльності вітчизняних морських портів. Необхідними складовими цієї реформи ми плануємо докорінну модернізацію портового господарства, міжнародне інвестування в перевантажувальні термінали, гідротехнічні споруди, складські комплекси, а також залучення приватними інвесторами нових видів і обсягів вантажопотоків. Враховуючи те, що більшість українських портів розташовані в промисловій зоні приморських міст і на узбережжі Чорного та Азовського моря — істотним чинником їх подальшого стабільного розвитку стає зменшення антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище регіонів. У законі «Про морські порти України» чітко позначені, і підлягають першочерговому виконанню завдання щодо забезпечення екологічної безпеки для всіх зацікавлених сторін на території та/або акваторії Адміністрацій морських портів.

Необхідно відзначити, що в Адміністраціях морських портів створено підрозділи екологічної безпеки, які в основних портах складають до чотирьох штатних одиниць екологів. Ці підрозділи підпорядковані заступникам начальників Адміністрацій з безпеки. В цілому по вісімнадцяти адміністраціям портів і філії «Дельта — Лоцман» працює близько 40 професійних інженерів природоохоронного спрямування.

У природоохоронній діяльності державні морські порти керуються перерахованими нормами Закону «Про морські порти України», «Про охорону навколишнього природного середовища», « Про охорону атмосферного повітря», «Про відходи», Земельним та Водним кодексами України, Постановами Кабінету Міністрів України та іншими підзаконними актами.


При цьому адміністрації морських портів здійснюють контроль на підконтрольній території та акваторії за:

— Запобіганням забруднення навколишнього природного середовища, ліквідацію аварійних ситуацій, аварій, пов'язаних з розливами забруднюючих речовин на акваторіях, відведених їм Постановою Кабінету Міністрів України від 3 липня 2013 р. № 406 "Про внесення зміни до Постанови Кабінету Міністрів України «Про межі акваторій морських портів Україн»;

— Виконанням вимог екологічної безпеки в результаті господарської діяльності на закріплених за ними територіях (стаття 98 Земельного Кодексу України);

— Відповідністю значень показників якості атмосферного повітря, водних ресурсів на кордонах санітарно — захисних зон і акваторій портів, встановленим державним нормам.

Одним з головних завдань Адміністрацій можна назвати створення і підтримання позитивного природоохоронного іміджу ДП «АМПУ» на національному та міжнародному рівні, а також зовсім новий аспект роботи з поступовим приєднанням провідних портів України до спільноти «зелених» портів Європейського Союзу, по відповідності наших портових структур сучасним вимоги екологічної безпеки європейських держав.

Основним завданнями нових структур Адміністрацій морських портів у сфері екологічної безпеки є:

— Організація роботи, спрямованої на правильне застосування і впровадження єдиної організаційно — технічної політики у сфері екологічної безпеки з метою мінімізації негативного антропогенного впливу на навколишнє середовище та забезпечення сталого розвитку ДП «АМПУ».
Правила здійснення єдиної природоохоронної політики Адміністрації будуть викладені і доступні всім учасникам портової діяльності через Звід звичаїв і правил та Обов'язкові постанови по кожному порту.

Найважливішими завданнями Адміністрації морських портів в нових умовах є здійснення координації та контролю у сфері:
— Діяльності суб'єктів господарювання на підконтрольній території та акваторії з метою виконання природоохоронного законодавства, забезпечення вимог екологічної безпеки;
— Розробки та виконання заходів (робіт) з метою попередження, локалізації та ліквідації наслідків можливого забруднення на підконтрольній території (акваторії);
— Проведення профілактичних перевірок, попереджальних заходів, спрямованих на мінімізацію негативного впливу шкідливих виробничих факторів, що впливають на навколишнє середовище, в тому числі запобігання наднормативного забруднення навколишнього середовища;
— Дотримання вимог нормативних актів, галузевих положень, інструкцій, стандартів у галузі екологічної безпеки.
— Впровадження в діяльність виробничих і структурних підрозділів сучасних розробок, прогресивних ресурсозберігаючих технологій, засобів екологічної безпеки;
— Надання консультацій, інформування та надання роз'яснень, методичної та іншої документації, необхідної з питань екологічної безпеки;
— Залучення науково — технічного потенціалу для вирішення природоохоронних проблем;
— Взаємодії з органами влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями;

ships-ukr

Help-Line

vacancy

Investment

ecology-urk

baner

anticorruption

АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

© 2013 — 2019 | PRIVACY POLICY. POWERED BY ASA&NNV

Ми в соціальних мережах

n-ayt-nLinkedIn_logo-nslideshare-n